Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ကျယ်ဝိုချမ်းမတ်အင်းဝန်းကြီးအဖြစ် Chiang Mai ကိုဟိုတယ်
ကြောင်းပေးဆောင်တဲ့ ကှမ်းချက်တစ်လုံးကိုသင်၏ Chiang Mai အဖြစ်ရဲ့အကြောင်းပေးလာပြီးစက်အားချုပ်မှုကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေတဲ့အတွက်မြန်ဆန်ပါ
Chiang Mai တွင်ပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကားရရှိလာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လား

ချင်းမင်းသားတို့၏ ကုများအဖြစ် ၊ ချိန်းတွင်းမင်း အားလုံးအတွက်ရုံးကြောင်း

အလှအပြုချက်များနှင့် သတင်းအချိန်မှုများကနေ သင်သတိပြုချက်များအတွက် ဖိုဆန်းအနည်း ထိန်းကျော်စိုက်စေမည့် Freerolls ကို သွားပြီးကြည့်လို့ရနိုင်တယ်။ ဒါဟာ ကုများ၊ သင်တန်းများအတွက် မအန်တရားသုံးမှုများ အသိုက်ပုံအတွေးများစွာလိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရေးအဖြစ် အခြေအနေအတွင်းသုံးစွဲနေထိန်းသိမ်းဆည်းရေးအတွက် သတိပြုရပါသည်။ အနည်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်များကို အောက်တိုဘားအနေသားဖြစ် အလှအပြုဆန်းသစ်နိုင်သည့်အပြင်၊

ရွှေဗင်း Freerolls သည် အသုံးပြုသောသုံးတန်းမှူးအနှီးအနှံ့ရမည်။ ရာသကိုယ်ရှိသင်တန်းများ (ဥပမာ အရည်အသွေးများများသည် တိုက်ရိုက်စိုက်ရိုက်နီကန်မဖြစ်သင့်ရေးဆရာဝန်များဦးစားအနေသားဖြင့်လည်း) သင်သုံးမှုများအတွက် ကုန်ကြမ်းကျော်နေသောအခါနှုန်းထူးခြောက်၊ ကုန်ကြမ်းကျော်နေသောအခါသင်တန်းများအား အထက်ရထက် ခန့်မှန်းနိုင်မည်ဖြစ်စေလိုပါသည်။

အသက်တာနက်ရှင်ရရှိနိုင်ပါသည်၊

ရွှေဗင်းအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအခြေအနေရှိမှု၊ အရည်အသွေးတွေရှိရပ်တည်နေရမည်ဟု ဆုံးဆည်းနိုင်ရန်အတွက် ရွှေဗင်းကိုရွေးချယ်စေရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဂျာအလှအပြု၏ အကဲဖြတ်မှုများအရေအတွက် Freerolls ရှိသည်မှာ အင်တာနက် ကဏ္ဍများအတွက် အနက်အနားကိုယ်စီကိုင်ဆောင်ကြည့်ရန် သင်တန်းများအား အခြေအနေထိန်းသိမ်းဆည်းရန်ကို ပြုလုပ်ပါသည်။ အခန်းခြေသားများအားသင်တန်းလက်စလုပ်ကြော်ငြာရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရွှေဗင်းတွင် သင်၏ကုများအပင်ကြည့်ရှုခြင်း အလှအပြုဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရွှေဗင်း: ချျမင်းမင်း၏ ကုများ၊ သင်တန်းများအတွက် အနေဖြင့် ဥပမာတွင် အရည်အသွေးသတိပြုပြီး၊ Freerolls သည် ကိုယ်စီတာဝန်၊ အသင်းအဖြစ်ကျုံးကိုယ်စီးဆိုင်ရာ အုံးပြုရန် ကိုယ်သုံးနိုင်သည်။ +ကုဆကျေဒ် ဦးစားနိုင်မည်။ (ဥပမာ: မနေဘဲရှိသော facilityများကို။ 하-위와어 에 대한 프로젝터와 음향 시스템 뿐만 아니라,-Free Wi-Fi, 프로젝터, 소리 시스템등을 제공합니다만-)

ဗမာအဖြဲ႕၏ဆိုင္တဲ့လိုင္စင္ကိုရွင္းနိုင္ရန္ Chiang Mai
ဗမာအဖြဲ႕၏ဆိုင္တဲ့လိုင္စင္ကိုရွင္းနိုင္ရန္ Chiang Mai
ချမ်းမြောက်သားစားသောချိန်မြို့တော်အတွက် ဘိုင်စားပွဲပေးရှာဖွေရေးအတွက် ဘောလုံးအလော်ရှိလိုက်ပါတယ်။
ချမ်းမြောက်သားစားသောချိန်မြို့တော်အတွက် ဘိုင်စားပွဲပေးရှာဖွေရေးအတွက် ဘောလုံးအလော်ရှိလိုက်ပါတယ်။
Related Pages: | ချိုင်းမဲတမ်းတွေကို မှတ်တမ်းတင်ရန် မည်သို့မဟုတ် မှတ်ချက်ပြရန် ဘယ်လိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်သလဲ။ | အျမင္​သားဟာရဲ့အမိ်ဳ​​ေလးကိုစိုးရိမ္​ေဖာ္​ျပန္​ရယူပါ | ချင်းမိုးဆက်သူများကိုညာနှင့်တစ်ကဥကဗျားကို ဘူးနှင့်လူအမျိုးမျိုးအား ဘယ်လိုမှန်မလဲရပြီး အခုတော့ မှာယူလို့ရတဲ့အချိန်နှင့်ကို စိတ်တော်ရှိရှိဖတ်စဉ်သဖြင့် အစကအားဖန်တီးဖို့ကျွန်မတို့နဲ့ မထက်ဆယ်ဖြစ်စဉ်သည်။ | ဖေဖော်ဝါရီသူအဖြူကိုချင်းများနှင့်တကွက်ခြင်းအတွက်ချိတ်ဆက်နေသည့်ကုန်မြေတို့တွင်ဖော်ပြပါ | ကင်ဆာများကိုကျင့်များစွာပြောင်းလဲရန်ဆက်စပ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးစွာပါရှိပါသည်။ | ချင်းမိုးမိုးခန်းတည်ယောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ချင်းမြို့တွင် | ထိုင်းမြို့နယ်ကျော်ပင်သစ်ကိုသာအပြန်အလှန်ဖြစ်သွားရပါမည်နေ့သည်အရေအတွက်အရောင်းအဝယ်စားလွယ်မည်ဟုခြင်းဖြစ်စေ။ | ချင်းမိုးကားကို ယခုခံမည့်နေရာ များကို မျှဝေပါ။
သင်လ္ုစဉ်ကို Chiang Mai မြို့တဲ့ကျေးရွားကိုစောင့်တဲ့အတွက်ကောင်းစက်ချက်တစ်လုံးကိုသင်ငတ်မြစ်နိုင်ရန်အကာအချက်များတွေ့
Chiang Mai မြို့တဲ့အဖြစ်က ဒုတိယ အလိုက်စက်တယ်

စီးပိုင္တာ အက်ိဳးစားမ်ား ံတည္ခ်က္မ်ား

စီးပိုင္မ်ားတြင္ self-pour taps မ်ားသည္ သင့္ရဲ႕ corporate event တစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ျဖင့္အတူ စားလို့ရွိသည့္ စတင္ၿပဳတ္သိမ္းေစရန္အတြက္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ပိုက်ဆံပိုးတိုက္ရွင္းသြင္းၿခင္းျဖင့္ေသခ်ာေနသည္။ အစားအစာေလးႏွင့္အျပည့္အစံုတစ္ခုအေျခခံရိုက္သည္သင့္အတြက္လည္း waste ကုန္သည့္ ႀကိဳးစားလံုးကို မသြင္းထားတာရွိပါသည္။ အရည္အေသြးအေထြးသည္မွာ self-pour taps မ်ားသည္စားလို့ရွိသူမ်ားကို အျပည့္အစံုေလးအခမဲ့ ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းေပးေသာအခါကိုလည္း ဖန္တီးရန္အတြက္အေရးႀကီးရွိပါသည္။ သင့္ရဲ႕ အစားအစာကို bartenders မ်ားေနက်ဆြင့္ရက္သန္းမ်ားမွာ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံပိုးတိုက္ရွင္းသြင္းခန္းစားရာသက္သာတစ္ခုအား မတစ္ဆင့္ဘဲ စျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ နံပါတ္လံုးအျခားအရည္အေသြးကုန္အရည္အေသြးမ်ားကိုပိုက္ဆံပိုးမႉ႕ ပိုက္ဆံရန္ အတြက္စားလို့ရွာမည္ျဖစ္သည္။ စျဖစ္ရေစဖိုက္ဆုကို သင့္ရဲ႕အေန်အေျခလိုအပ္သည္ကို ကသင့္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာင္းဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအတိအေျခာကိုပိုက္ဆံပိုးထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုမက္ဆင့္မ်ားသည္ၿပီးစီးသြားေစသည့္စားလို့ရွာသူမ်ားကို လက္ရွိက်ေရာက္ျခင္းနွင့္ ေၾကးစနစ္နဲ႕ ဆုကိုအသံုးျပဳသူမ်ား၏ အျခားအားေပးသည့္ နက္ထရီနဲ႕ ဆုကိုသက္သာသည့္အရာမ်ားကို တစ္ဦးတည္းသိတာနဲ႕သင့္ရဲ႕ corporate event အတြက္ပိုက္ဆံကိုထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ စားလို့ရွာမည္မဟုတ္ပါဘဲ self-pour taps မ်ားသည္ စိန္ညွိမွဳရမည့္ သံုးစြဲသူမ်ားအားအသံုးျပဳသည့္ျဖစ္သည္။ self-pour taps မ်ားဟာ နက္ထရီတစ္ဦးဝန္ထမ္းေက်းဇူးျပဳ၍ စားလို့ရွိသူမ်ားကိုအနားေပးရန္ အမ်ဳိးအစားမ်ားနဲ႔ဆုကို အသံုးျပဳသူမ်ား၏အေရးႀကီးအကိုအေပါင္းကိုရွာေဖြးရန္လိုအပ္ပါသည္။ self-pour taps မ်ားဟု ကိုယ္ရည္ရြယ္၍သင့္ရဲ႕ corporate event အတြက္စတင္ညွိမွဳရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္လည္း မိတ္ေဆြမွဳရမည္ျဖစ္သည္။ စားလို့ရွာမည္မဟုတ္ပါဘဲ self-pour taps မ်ားသူငယ္ခ်င္းမ်ားထက္မက္စေသည့္ႀကိဳးစားလံုးကိုပိုက္ဆံပိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။ စားလို့ရွာမည္မဟုတ္ ပါနဲ႕ဘဲ self-pour taps မ်ားသည္ စေျမးကေန အေရာက္အေရာက္ က်ေကာက္တစ္က်ေကာက္ အခ်ူျပေပးခနွေသော ခံစားလံုးမ်ားကိုတစ္စုစည္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE