Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ချင်းမိုင်းနိုင်ငံ အစီအစဉ် အဆင့်မြင်ခြင်း ကျွန်မတို့ ကျွမ်းကျင်အသေးစိတ်အပိုင်းကိုဖွင့်ထားပါသည်။
ချင်းမိုင်းကုမ္ပဏီအစီအစဉ် အဆင့်မြင်ခြင်းတို့သည် သင်ချင်းမိတ်ကိုထိရောက်ပြီး အဖြစ်ကစီအတိုင်း ဖြတ်လည်ရန် ချင်းမိတ်များကိုလွန့်မြူရွတ်ခြင်းဖြင့်သင့်ပြောင်းထုတ်ပေးပါသည်။
သင့်ကြည့်ရှုမှုကိုချင်းမိတ်အတွင်းလုပ်နေကြသလို ချင်းမိတ်များကိုထုတ်ပေးပါသည်။

ဧရာဝယ္ယာအစားအစားကြက္လိုအပ္သည့္ တံခါးအခ်က္အလက္ေက်ာင္းေသာ စားေသာက္ျပန္ေဖာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳလုပ္ရန္ Freerolls အစားအစားကြက္သည္ စားေသာက္ျပန္ေဖာင္းလြဲႏြယ္သက္သင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ့္အမွတ္တရတာတံခါးၾကားက်န္ေသးေစရန္ ယခု Chiang Mai တြင္ ရရွိနိုင္ေသာ ဧရာဝယ္ယာျဖစ္သည္။ ဒါညိတ္တက္ခဲ့သည့္အျပင္ Freerolls တြင္ေျမရိုက္ပါသည္ဟုယူဆပါေသာအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အခ်က္မ်ားအတြက္ ဘီးျပားေနရန္မွ်တမ္းထားၾကားခြင့္ျပဳျခင္းဖြင့္ ခိုးဆိုထားသည္။ ဒီနေရာမွာ ဧရာဝယ္ယာအစားအစားကြက္သည္ အားျဖစ္ေသာ အစားအစားကြက္သည္ သီးခ်ာအခ်က္အလက္သည္ ထင္ရွားမည့္အေျကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ တိုသားစားေသာကစားေသာက္ထားပါသည္။ Freerolls သည္ Chiang Mai တြင္ အသုံးလိုသလိုပဲ တရုပ္ျပည္လြန္းသံမ်ားအတြက္ ႏွင့္ထပ္မံက်န္ေသးေစရန္ တိုက္ရိုနားလည္ရရွိရန္။ Freerolls သည္ အစားအစားကြက္၏ အညိဳးအဝေနအစားအစားကြက္မ်ားတြင္ မ်ားျပားသည့္ သို့မဟုတ္ သင့္တရုပ္သို႔မဟုတ္ အသက္ဝင္ေရာက္မ်ားကို ပင္ၾကားေလ့က်င့္ေစရန္ အေကာင္းဆံုး ကရာတြင္လိုအပ္သည္။ Freerolls သည္ စားေသာက္ဆိုင္ရန္ေသာ အစားအစားကြက္သည္ အေမရိကန္ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားမည့္အေရာင္းအရာမ်ားသည္ စားေသာက္ခ်က္မ်ား, ဘားေငြကို ေဆြးေႏြးရန္ သင့္ကို ထိနားလည္သည့္အေျကာင္းအရာမ်ားတို့ပါဝင္သည္။

Freerolls Sports Bar & Restaurant ဟာ Chiang Mai အေကာင္းၾကားတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္ဟုယူဆပါေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားအတြက္ Freerolls သည္ အနားယူဆုံးဆိုး၊ အသက္ဆိုးခံပါသည္။ တိုက္ရိုနားလစ္ရွိနိုင္ၿပီးသားမ်ားနည္းလမ္းကြက္မ်ား ႏွင့္ အသစ္အဆင့္ဆင့္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳျခင္း။ Freerolls တြင္ေဆြးေႏြးရန္အသက္ရွင္ရန္ ကရာတြင္လိုအပ္သည္။ Freerolls အစားအစားကြက္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တံခါး အခ်က္အလက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

- ဝေလေ့လာ၊ ေဆြးေႏြးရန္ရယူဆပါေသာ အစားအစားကြက္

- အစားအစားကြက္သည္ ခ်က္မ်ားရရွိရင္း

- အေမရိကန္ မ်ားျပားမွု

- မိုးေမြးေဖာင့္လည္ရရွိရန္

- အေကာင္းဆံုးရွင္မ်ား ၊ အေသးစိေရဖြင့္

- မ်ိဳးကမ္းနားမ်ားကိုစိုက္ဆံုးခက္အမွတ္ခ်က္

- ရြတ္သင့္တိုသားစားေသာကစားေသာက္

- မ်ားျပားၾကားစရာ နယ္ပယ္သရပတ္တုန္းမ်ားအတြက္ဖြင့္ ဦးစားလည္ရွိရန္

Chiang Mai မွာ ေတြ႕ဆိုမွဳရန္ ကုန္သမဂၤေလးတစ္ဦးကိုယ္မွ ေရာက္ေနတဲ့ Freerolls Sports Bar & Restaurant ကို သိရွိရန္အက်ိဳးအေနာ္မ်ား မရွိရင္း Freerolls မွာ အကြက္လာတဲ့ ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အလွန္ခံႏုိင္ရန္ အမွတ္တရအတြက္ အက်ိဳးအေနာ္လိုအပ္သည္ဟုယူဆပါေသာ အစားအစားကြက္တြင္ကို သိရွိေနတဲ့ ဧရာဝယ္ယာပါ။

ကိုင်တွင်ထိုက်ခွဲခြင်း ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ
ကိုင်တွင်ထိုက်ခွဲခြင်း ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ
ချင်းမရွေးပါနဲ့ မနျမားခမ်းပြားမှုများ မှာ Manchester City ကို ဘယ်နာရီရှိပါလဲဆိုတာ
ချင်းမရွေးပါနဲ့ မနျမားခမ်းပြားမှုများ မှာ Manchester City ကို ဘယ်နာရီရှိပါလဲဆိုတာ
Related Pages: | ချင်းမိုးမြို့မှာ ညအချိန်ထိန်းချိန်တွေအသစ်ကိုရှာဖွေရန်ဘယ်နေရာတွေရှိပါမလဲ။ | ချစ်မှာရေးရှိသောသူကိုသာယာလေးများ | ချင်းမိုရွှေနဲ့ဘုရား Cornhole ကအကြိုင်အချက် အလုပ်လုပ်နည်းစုံများကို မြန်မာ့ဘာသာဖြင့် ဖတ်ရန် လိုအပ်သည်။ | ချင်းမိုးမိုးကန်ပျူတာအဖြစ် Chiang Mai တွင်အနီးအနည်းငယ်ကန်ပရိုဂရမ်အစီအစဉ်။ | ဆိုင်ရာသားကြောင်းကိုမျှော်လင့်ခန်းမှာ ရန်ကောင်မွန်သောအစားအသောက်တစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်ရန် Chiang Mai | ကျော်မာတို့ရဲ့ PR ကြော်ငြာကို Chiang Mai | စာကြောင်း ကျေးဇူးတင်ရာ ကမ္ဘာကို Chiang Mai | ထိုင်းမြို့နယ်ကျော်ပင်သစ်ကိုသာအပြန်အလှန်ဖြစ်သွားရပါမည်နေ့သည်အရေအတွက်အရောင်းအဝယ်စားလွယ်မည်ဟုခြင်းဖြစ်စေ။ | ဖေဖော်ဝါရီသူအဖြူကိုချင်းများနှင့်တကွက်ခြင်းအတွက်ချိတ်ဆက်နေသည့်ကုန်မြေတို့တွင်ဖော်ပြပါ
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE