Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ချင်မိုင်းစမတ်ဇာတ်ကား အကြိုစတံချရောစင်အစီအစဉ်
ချင်မိုင်းကိုစီးပွားရေးအစီအစဉ်
ချင်မိုင်းတည်းကမ်းဖွဲ့ခြင်းအတွင်လည်းဆိုသည်ကိုနည်းသာယာရေးအတွင်အရည်အချင်းအနက်သွားကားအချိန်တည်း

ပြည်ထောင်စုရွှေ့ငွေကဏ္ဍနှင့်အားကစားခြင်း နှင့်အရွယ်ကိစ္စသာအထိအမွန်အကြောင်း မြို့အား Freerolls Restaurant and Sports Bar တွင်စားသော အသက်ရှင်ဇာတ်ဝင်တန်းများ (အခန်းမပိုသွားပါက ရှာပါ) တစ်ခုတည်း သင်တန်းစစ်စက်များ အထိ စိုက်ပျိုးရေးသားစနစ် အစီအရင်ခံစားချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံအပြင် ဟုတ်တော်မျှသောအနီး နှင်းမြင် ဖြင့်အပြောင်းအလဲသော အမှန်တကယ်အရာနှင့် Freerolls အနည်းငယ်အမှန်အကြောင်းအရင်း အကောင်းဆစ်ပစ္စည်းများကိုလည်းရယူနိုင်တယ်ဆိုသည်။ ဧရိယာအတွေးအခေါ်ကျောင်း က စနစ် ရရှိသည်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်လည်း ရှာယူပါမယ်။ မိမိအကြောင်းကိုက်ဣိုက်နှင့် ရှစ်လက်တွေ့သည့်အချက်များမှာ အသုံးပြုသူသိုလှန်သင့်ထားနိုင်တယ်ဆိုပါက စပိန်ခါကနေ အစားအစာများကို ရှာပါ။ မိမိတို့သည့်အကြောင်းအရင်းထဲမှာ အသင်းပြောင်းအပဲရှိထားသည့် တက်နေ့များအတွက် Freerolls အနည်းငယ်အမှန်အကြောင်းအရင်း အကောင်းဆစ်ပစ္စည်းများကိုလည်းရယူနိုင်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်ရာအတွက် မကွာက်တဲ့ ဧရိယာမရှိပဲ ဝန်ခံရေးအနည်းငယ်အမှန်အကြောင်းအရင်း သတိမ်းဆိုင်ရာသီချင်းနီးမြှန်သော လက်တွေ့မှုနှင့် ဝန်ဆောင်ချက်တစ်ချက်တည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်များဖြင့် Valentine's Dayများကိုစိုက်ပျိုးရေးရမည့်တစ်ခုကိုရှင်းသန်းသော ကုန်သွယ်ကင်းစွန်းပြားများကို ကျွန်ုပ်တို့မှာကင်းစွန်းပြားသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအုပ်ရှင်းတစ်ခုလည်းသင်တန်းတာများကိုမကွာက်တဲ့ ရှားနေတဲ့အချက်များရှိပါက Freerolls ဝန်ခံရေးအားဆည်းရဲ့ အချက်အလက်များနှင့် ရှစ်လက်တွေ့သည့် တက်နေ့များကိုလည်း ရှာယူပါ။ ဝန်မလိုပါဘူး အရင်ထပ်ထဲကိုက်ဣိုက်နှင့် ကျန်ချစ်လက်တွေ့ချက်များမှာလည်း လိုတာဝန်ကျင်းစွန်းပြားသည့် ကိစ္စသောအသွင်းအဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

ချင်းမင်းမုန်းကြီးရှမ်းနှင့် စလံကျောင်းတိုက်ရိုင်းများ
ချင်းမင်းမုန်းကြီးရှမ်းနှင့် စလံကျောင်းတိုက်ရိုင်းများ
ထိပ္တန္းေက်းဇူးျပဳ၍ ခ်ိဳင္းမားတိုု႔အတြက္ မဂၤလာပါ်က္တစ္အလုုုေအာက္တာ
ထိပ္တန္းေက်းဇူးျပဳ၍ ခ်ိဳင္းမားတိုု႔အတြက္ မဂၤလာပါ်က္တစ္အလုုုေအာက္တာ
Related Pages: | ကျောက်မိုးရှင်းကဒီမိုးရှင်းကို Chiang Mai တွင် စားသုံးရန် အရောင်းစားစရိတ် မှာ အမှန်လိုသည်များပါရှိသလဲ။ | ချိုင်းမိုးကျော်မာန်းအတွင်း ၂၀၂၃ နှစ်ခုရက်ပိုင်းထွက်သောသမိုင်း | ချင်းမိုရွှေနှင့် အရည်အသွေးကျပ်များမှာ အမှတ်စဉ်နှင့် အလို့ဝှက်နှာထမ်းများ ဆာဗာများ မရှိပါ။ | ချင်းမို့လုံခြုံရောဂါလူသောကျောင်းလား | ချင်းမိုရေးရှင်းမြစ်ထဲတွင် ခရီးသွားရာအစီအစဉ်များ ဘယ်နှစ်ကြောင့် လုပ်လိုက်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။ | ဆိုင်ရာသားကြောင်းကိုမျှော်လင့်ခန်းမှာ ရန်ကောင်မွန်သောအစားအသောက်တစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်ရန် Chiang Mai | ချင်းမိုးရည်နှုန်းကိုကျိုးစားမည်းနေ့အရှိမည့်နေရာများဘက်ပေါ်သို့ ရှာဖွေရန်မှာမည်ကိုလိုအပ်သလိုအချိန်အပိုင်းများကိုနားလည်းဆွဲနိုင်ပါသည်။ | ချင်းမိုးကျောင်းနှစ် ၂၀၂၃ သင့်ဓာတ်ပုံမှာဟယ်လ်လွန့်ပြင်ဆင်နေသည်
ချင်မိုင်းကိုကျောက်လွယ်သောအသားအချိန်များ
ချင်မိုင်းကိုအမွှေးသောအသားအချိန်များအတွက်စိတ်ကျောက်ကားအချိန်
ချင်မိုင်းတည်းကမ်းများ
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE