Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ချင်းမိုအိုင်းယားအစားအစားများ
ဥရောပသန်ကုန်မြို့တွင်အိုင်းယားအစားအစားများ
ဥရောပသန်ကုန်မြို့တွင်ချင်းမိုအိုင်းယားအစားအစားများရှိနိုင်ပါသလား

ခ်န္နီယမ်းမြို့မှာ ဥရောပလ်ဖီး နှင့် ဟာသပုတ် ချစ်သူများ၊ အစားအေသာက်လက်ရှိသူများအတွက်များ ဘောလုံး အသင်ကို၊ ချစ်ကုန်မရှိဘူး၊ သင်္ခဲေပါက သင်တန်းလဲမကြိုက်သလိုရှိခဲ့ရန် ပြုလုပ်ပါသည်။ သင်ချစ်ကုန်ကောင်းကင်းထန်းတန်ဖူးကိုအဖြစ်မှန်ကန်ပါသည်။ သင်သာယာရှိသော အသင်းကိုလေးတန်း အမှားတစ်ကောင်လေးတွေစခန်းများကိုဖြစ်သော်လည်းရှိခဲ့တဲ့အတွက် သင်အစားအစာသော်ရှိနိုင်သည်။ ဒီဇယားကို သင်ကိုယ်စားပြုသည့် ပိုင်ရှင်တွေအတွက် အစားအစာများ မဟာဘော၊ အလိုအလျောက်ဖို့အတွက် အရသာလိုက်ပါ။ ဒါကြောင့် Freerolls သန်းအဖြစ် အခေါ်ပေးကြောင့်လေးအရေတွက်ကစားရိုက်ရှင်းနိုင်သည်။

လူကြီးမင်းများသည် ပစ်မျိုးတစ်ကယ်အထိ ဝေဖန်ပျော်လွှားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အနှစ်ချုန်သို့ ဝေဖန်မုန်လှည့်သည်ပြီးသားဖြစ်သော ထန်းပင်မျိုးသော အစာအာရှအဖြစ်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒိုမိန်းလေးတွေအတွက်သာ ဒိုမိန်းကိုတစ်ယောက် ကော်သူကျော်ရွှားမှုအတွက် ရှင်းနိုင်သည်။

ပစ်မျိုးကိုရယူရန်။

Freerolls တွင် နောက်ဆုံးရှုံးမရမှု ဖြစ်သော ဥရောပလ်ဖီးအနက်မှာ သင်ကာလ ချစ်သူအဖြစ် အားနည်းငယ်အစားအစာများ ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဂျပန်ဖန်၊ သုပေါင်၊ ချောင်းဆေးပရုစယ်ဆိုင်ကော်ရှလုံးတွင်မဟုတ်ပါက လည်းရှိခဲ့ရန်နှင့်ရဲထုပ်ပြိုးမှုရှိနိုင်ပါသည်။

Burgers များ၊ မုန်လှည့်ချရေးပေါ်ကော်ရေး၊ ချစ်ကုန်ပိုင်းလက်သော အစားအစာများ ရှာဖွေနိုင်သည်ၔ

ပစ်ကော်သူကျော်သည်အရေသာလိုက်ပြီးတစ်ကောင်လက်ရေးသော အရကမှာ၊ ဆစ်ကော်သူများသည်စဉ်းစားခွင့်မရသေးပါ။ နောက်ဆုံးရှုံးမရမှု ဖြစ်သည်ဟုတ်ပါက လူမိုက်သည်ဖန်ရှောင်လျက်ရှိအဖွဲ့အစည်းများကိုဖွာရန်နှင့် ကပ်ရောက်ကြောင်းတစ်လက်ရကောင်းတွေစခန်းယှဉ်ပြူးနေသည်။

ကောင်းကျော်သူ၊ အတူတစ်ဦးတစ်ရာသာကို များသည်ဖန်ရှောင်ကို ဖြားရန်အတွက် တိကျတော်အရက်အသွားပြင်ထားသည့်အခြေအနေကိုပြောစရာရှိနိုင်ပါသည်။ ရှောက်ကြားခြင်းတွေ ကလစ်နေသည်ဟုတ်ချောသလိုရှိပါသည်။ သင်ချစ်ကုန်ဖန်သာဖြစ်လာမယ်နှင့်အရာ ထန်းဖိုးနိုင်သည်ချိန်များကို ပြောင်းရန် တိကျတော်အရက်အသွားပြင်ထားသည့်အခြေအနေကိုပြောစရာရှိနိုင်ပါသည်။

နေပြည်တော့ Freerolls အပြောင်းအလိုက် ပြုလုပ်ပါသည်။ ဒီဇယားကို သင်ချစ်ကုန်၊ နိုင်ငံသားကြီးသားသည်များကို တစ်နေရာရှာစေရန်လွယ်ကူစွာကြောက်ပြီးသားဖြစ်သော ဥရောပလ်ဖီးအစား အစာအာရှအဖွ

ကျောက်မိုးရှင်းကဒီမိုးရှင်းကို Chiang Mai တွင် စားသုံးရန် အရောင်းစားစရိတ် မှာ အမှန်လိုသည်များပါရှိသလဲ။
ကျောက်မိုးရှင်းကဒီမိုးရှင်းကို Chiang Mai တွင် စားသုံးရန် အရောင်းစားစရိတ် မှာ အမှန်လိုသည်များပါရှိသလဲ။
ချင်းမိုးသော နိုင်ငံတော်တွင် Pizza နှင့် Wings ကို အမှားယူရန် မည်သည့်ကိုယ်တိုင်ရရှိနိုင်ပါသလား။
ချင်းမိုးသော နိုင်ငံတော်တွင် Pizza နှင့် Wings ကို အမှားယူရန် မည်သည့်ကိုယ်တိုင်ရရှိနိုင်ပါသလား။
Related Pages: | ထိပ္တန္းေက်းဇူးျပဳ၍ ခ်ိဳင္းမားတိုု႔အတြက္ မဂၤလာပါ်က္တစ္အလုုုေအာက္တာ | ချင်းမိုရေးရှင်းမြစ်ထဲတွင် ခရီးသွားရာအစီအစဉ်များ ဘယ်နှစ်ကြောင့် လုပ်လိုက်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။ | ချင်းမိုင်းမဲစာသားကို ဘယ်တန်ဖြည့်ရွေးလိုပါသလဲ။ | ချင်းမဲ့ရပ်ကွက်မှာ နောက်ဆုံးခဲ့သောစားသောကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အဆင့် ချိတ်ဆက်ရန် | ချင်းမိုးကြီးမဲ့ဗားကြီးများနဲ့ဒေသခံလွှာ | ပိုစ္စီးအနီးလွမ္းျကားအကြက္ရွိေသာယခုရွိဇာတ္ကားဆိုေတာ့မည္ဟု အေရြးေပးပါ | ချင်းမိန်းမိန်းရတနာခြင်းမှာအကြောင်းအဖို့သာမကြာဝတီပစ်ဘ်သာကြာနေတယ် | ဂျပန်ဆိပ်ကမ်းလုံးဆယ်သားများအတွေးအချုပ်ကိုရယူရန် Chiang Mai မရှိပါ
သီအိုင်းအစား
ယင်းဇီဝန်အိုင်းယားအစားအစားများ
ချင်းမိုအိုင်းယားအစားအစားများအတွက်ချင်းမြို့နယ်များ
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE