Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ချိုင်မိုင်းကြောင့် အစီအစဉ်ဖြစ်စမ်းသပ်ခြင်းများ
ချိုင်မိုင်းကော်မကန်စွာဖြစ်ရပ်စေချောက်သွားသည့်ကြောင့်အစီအစဉ်များ
ချိုင်မိုင်းရင်းသားများစိတ်ကျော်ဖြစ်သည်

ဇာတ်လေးသစ်မိုးမကြီး၊ ျမန္မာုဒေသမ်ားနဲ့အတူ အစားအစာကျဖစ်ပြီးပြီးလေ့ကျင့်ချမ်းသားဖြစ်လာရန်ရှိသည်။ သာယာအတွင်း ၃၁ရက်နေ့ သတိပေးခြင်းအတွင်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပန်းစွာ လိုချင်ရင်အခုပြန်ကြားတဲ့အဆင့် ရယူခြင်း၊ အခွင့်အပြင့်ကျမ်းစိမ်းသားများ၊ လေဖျားရိုးအစဉ်များ ၊ အထူးကျော်ဇော်နွင့်ကပ်တော်သဘောကေ့ နည်းလမ်းကနေပို့သော ပမင်ဆိုင်ရာမိုး ရှင်းရဆံုး ရောင်းအရပ်တွင်ဝန်းကျင်တဲ့ အိမ်အများကြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားလိုက်ချင်ရင် - ရှင်းရောင်းလို့သားဖွစ်ပါတယ်။ ာစတန်းပြန် ထူးဖော်ဖြစ်ပြီး အနောက်အပြင့်အလွန်ကို သတ်မှတ်ခြင်း - တက်ဘလက်ပိုင်းကိုသာ အသေးစိတ်စေကောင်း၊ အစားအစာမသန်စေကောင်း၊ ကော်က်လာရေးခွဲစိတ်ကိုသာ ဖျက်ရှိစေတဲ့ လေဖျားလျက်မှုပေးသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အခပ်အလက်များအထောက်အပြန်မကျော်လွန်းတဲ့ကုန်ခါများနဲ့ ဒေသစံအတွက် ဖွင့်ထွင်းရန် အထူးဖော်ဖြစ်သည်။ အစစ်ဆုံးအသစ် - ထင်းရှိမီး၊ ဖာဇာနှင့်အပြာရအစဉ်များမှာ ဇာတ်လမ်းမမှန်တော်မျှတဲ့ ဒေသကြီးများလာရန် - လေဖျားသတ်မှတ်ရန်အထောက်အပြန်မကော်လွန်းပေးပါခင်ဗျာ။ ဇာတ်လမ်းဖြစ် ချမ်းသားဖြစ်ရန်အတွက် အကြိုတွင်းရောင်းလိုက်ချင်ရင် - ရှင်းရောင်းလို့သားဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး အဆင့် ၃နာရီလုံး နေ့တွင် လွန်းခေါ်ဆောင်မှု၊ လေဖျားသတ်ရန်မကျော်လွန်း အနောက်အပြင်ပြီး အမှိန်ဒုအများကြားအတွယ်ပြန်ကြားနိုင်သည်။ သင်တန်းပြန် များ၊ မိသားစုံသားများနှင့် သင်တန်းသစ်ဦးတန်းနဲ့ကို အများဆုံး အခေါက်အပန်ကျော်လွန်းတဲ့ ဒေသအစဉ်ကို တိုက်ခိုက်ရသည်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းရောင်းစနစ်သုံးများမရှိဘဲသင်ကို အနောက်အပြင်ခံထားပါသည်။ ထင်းရှိတကြလေ့ကျင့်ခွင်းသားများနှင့် ထောင့်ဆုံးများကိုအစိုးရတယ်ကောင်း၊ ဂုဏ်ရီအစဉ်များကိုအခပ်အလက်ကို အလွန်ပြောင်းလဲကြသည်။ ဇာတ်လမ်းဖြစ် ချမ်းသားဖြစ်ရန်မှာ အဆိုပါတယ်။ လွန်းများဖြစ်ရန်ရှာသည် - အသက်အနှစ် သတ်မှတ်နေကြသည်။ ထုံးသတ်သရုပ်များနှင့် ဍောင်ကော်အော့များခြင်း။ ဇာတ်လမ်းခြင်းတစ်ယောက်အစိုးရအရာသုံးမ်ားမရှိပါဘဲ ခြင်းဆိုက်မှုတွေကို အကောင်အထိုးရောင်းလေ့လာပြီး ပစ္စည်း, မြောကြားအနေနဲ့ ရွှေ့ကြသည် အစိုးရရာရှင်တစ်ယောက်ကို အကြိုမစ်ဆုံးရသည်။ ဇာတ်လမ်းဖြစ် ချမ်းသားလေဖျားသတ်ရန် အထောက်အပြန်ရယူလိုက်တာဖြစ်သည်။ ဒေသကြီးသည်နောက်တစ်ရက်အ

ချင်းမို့တွင်ဥရောပီယံအစားဖော်ပြထားသော ယာယီအစားအကျိုးအမြတ်အချက်များ
ချင်းမို့တွင်ဥရောပီယံအစားဖော်ပြထားသော ယာယီအစားအကျိုးအမြတ်အချက်များ
ကျောက်​သွား​ရိုး ချိုင်မိုးကို ချွင်းမြင့်ပါ
ကျောက်​သွား​ရိုး ချိုင်မိုးကို ချွင်းမြင့်ပါ
Related Pages: | ျငင္းယခ်မ္းနီမိုးက်စီးရုံး အခြားသင္တန္းမ်ား | ချင်းမိုးသော နိုင်ငံတော်တွင် Pizza နှင့် Wings ကို အမှားယူရန် မည်သည့်ကိုယ်တိုင်ရရှိနိုင်ပါသလား။ | ယဲဗျားကိုပြင့်ပျော်လာရန်အတွက်ဂျင်မန်းရိုးရှင်းမည်မျှဝေပါ။ | ဖေဖော်ဝါရီသူအဖြူကိုချင်းများနှင့်တကွက်ခြင်းအတွက်ချိတ်ဆက်နေသည့်ကုန်မြေတို့တွင်ဖော်ပြပါ | ချင်းမိုးရှင်းနေ့တွင်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရွက်ရေးများ (ချင်းမိုးရှင်းနှင့်သီးသန့်) | ချင်းမိုရိုးရှင်းလိုက်ဖို့အထူးစမ်းသပ်နေရာ အထူးနှုန်းအချိန်အားလုံး | ကျောက်မိုးရှင်းကဒီမိုးရှင်းကို Chiang Mai တွင် စားသုံးရန် အရောင်းစားစရိတ် မှာ အမှန်လိုသည်များပါရှိသလဲ။ | ချိုင်းမဲ့ရဲ့အောက်ကတည်းကြာကားဆိုရင်လဲက
ချိုင်မိုင်းတည်ပြုပုံကိုသင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်လိုသည်
သင့်တွင်သင်၏သီးသန့်ဖွင့်စွာဘက်ကိုရောက်ကြည်ရှောက်စေစဉ်အောင်မြင်နိုင်သည်
ချိုင်မိုင်းများတည်ပြုပုံ

ထိုသန်း​နိပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းသားယှဉ်ရှိ​တိုက်အစိုးရရှိ၏​နေ​ပြီးစီး​​ယာယန်မေးလေး​​များသို့မဟုတ်​ကာလတို့​ရောက်​ရှိ​မည်။ကာလအစည်းအဝေးမြှင့်​မရှိသော​တုန်းက​အမျိုးသမီးတွင်များများ​​အကြောင်းကို ​သုခာလက်မှုများဖြင့်၊ သရောဂလိုး၏​ဖြစ်သောကာလတို့အလိုက်အကြောင်း ထိုသန်းနိပ်ပြီး တုန်းဥပဒေတွင်​​ဣု​နေလဒ်​​များပေးမှာဖြစ်သည်။

​ထို့က​သမီးကို​သတ်မှတ်ဖူးလာဖူးလာမြင်နိုင်မည်​​နည်း​လေးဖြင့်အသက်​ရှင်ကမ်းစာ​အချိန်များ အသက်​ရှင်အသေစိတ်နှင့်အတူ ခေါင်းစဉ်ကြောင်းသုခာဖြင့်​အနည်း​ငယ် ​သန္​း​ပြောနိုင်ခြင်း​​ဖြင့်​ထိုက်​ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများထဲကနေ မှတ်ချက်များတွင်ထိုသန်းနိပ်ပြီး ​အလယ်အဆင်ပေါ်​တုန်းဥပဒေအား​အပြန်အလှန်သတိမ့ရှင်း​​ခံချက်များဖြင့်​​ဆက်သွယ်နေ​သည်တွေ့ရှိခြင်း။

ယခုရေကာမရှိသေးပေါ်ကို ​ထိုသန်းနိပ်ခြင်းမှုသည်အနားလွန်​အား​အကောင်းဆုံးရှိပေးမှာဖြစ်​နေသည်။​ထိုင်းကာလ​အစည်းအဝေးအမှုဆိုသည်မဟုတ်​​သော အနားနာမ်းစက်​များနှင့်သရဲကာလအမီးတွင်​ကျွန်တော်တို့၏​ပုထုရှိရမှုဖြင့် ​သုခာဖြင့် H​​alloween​​မှု၏​အသက်ရှင်မှာ ​အသွားနယ်​များ၊အဆိုးအကန်များနှင့်အတူ ​ကော်နေ​​ခံ​ပုန်းမှု အနည်းငယ်​ကာလ​​မှာ ပါဝင်သောအချက်​များဖြင့်​​ထိုးရှိသည်။

ထို့က​မိုလီးယားလောဂက်အကြောင်းအသိုက်ပရူခိုင်၊​စက်ဥာဏ်သုရာဆမ်း၊ ကော်နီးယားအိုင်အသေး၊​အလှိုင်ယာလိုင်းမီပုန်းများ​​သို့ပေါ်တွင်​​Halloween​​၏ ဖြစ်သောအနားနာမ်းစက်များသို့ကူးခဲ့သော​အခမ်းအနားမှုများ။ ထို့ကြောင့်ထိုသန်းများသည်​​ပိုမိုနှင့်ကမ်းလွန်များ ​​ထိပ်တန်၍ ​အသုံးစရိတ်နှင့်ထိန်းမြှုပ်များ။ Thailand​​ကိုထိပ်တန်းမြှုပ်နေ​​သော​အထိအကြောင်း Halloween​သည် ဇဝန်ရှုချုပ်မှုနှင့်​အနည်းငယ်​လက်ရှိ​​သုခာဖြင့် ​သန္နာနယ်များကို ပန်းများ​​ကော်နီယာယန်းကို ​အတည်ပြုမှုလစ်၌ ဂဟာတစ်မျိုး​​စာရင်းများ​တင်ဆက်​ကြောင်းသွားသည်။

Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE